Skip to content

Відомчий нормативний акт це

Скачать відомчий нормативний акт це djvu

1) Постанова являє собою широко поширену різновид правових актів. При нормативний рекомендується примірники актів, що надходять у цей підрозділ, групувати залежно від року їх видання (у хронологічному порядку).

додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного нормативного акта - це додатки до нормативного акта, що затверджений розпорядчим документом і позначаються грифом: Додаток відомчий пункту Положення про діяльність підприємств, які здійснюють декларування на підставі договорів. Підзаконні нормативні АКТ, визначення - прийнятий компетентним органом акт встановлює норми права юридичний акт, заснований на законі і не суперечить.

Тут найдется відомчий раскрытие темы -Нормативно-правові акти, Загружено: Нормативний і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом.

Форми відомчих нормативних правових акт.

Характеристика нормативно-правового акту: поняття, ознаки, класифікація. Дослідження меж дії нормативно-правових актів: у часі, в територіальному відношенні, по колу осіб. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів. ^ Підзаконний нормативний акт – це акт нижчої державної інстанції, їх юридична сила не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити.

^ Класифікація підзаконних нормативно-правових актів. 1. За суб’єктами видання: 1) Постанови Верховної Ради України – як правило, це постанови про порядок введення в дію того чи іншого закону. ^ 2) Укази Президента України – відповідно до ст. Конституції України Президент України на основі Конституції в межах своїх повноважень видає нормативні акти. Юридичні властивості, класифікація та дія в часі і просторі нормативно-правового акта. Конституція як основний закон громадянського суспільства і держави.

Підзаконний акт органу місцевого самоврядування, комерційної організації та. Відомчі нормативні акти зберігаються у приміщенні та в порядку, встановленому у даному органі. Копії нормативних актів, на підставі яких ведеться їх юридичний облік, слід зберігати у підрозділі, який здійснює такий облік.

При цьому рекомендується примірники актів, що надходять у цей підрозділ, групувати залежно від року їх видання (у хронологічному порядку). Згруповані за календарний рік акти рекомендується брошурувати. У зробленому таким чином комплекті аркуші слід пронумерувати. Комплект повинен містити повні тексти актів з усіма додатками, які мають нормативні приписи. Доцільно складати опи. Підзаконні нормативні АКТ, визначення - прийнятий компетентним органом і встановлює норми права юридичний акт, заснований на законі і не суперечить.

Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом. Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового.

Відомчі нормативні правові акти це: Відомчі нормативні правові акти Відомчі акти діють у формі усних наказів або документів, що містять відповідні веління. Відомчий акт — підзаконний нормативний акт (указ, інструкція, нормативний наказ та ін.), що видається в межах компетенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, комітету, відомства), який містить вторинні (похідні) норми, що розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконання.

Відомчі акти (акти конкретних міністерств, комітетів, фондів та ін.) мають внутрішнє, внутрішньовідомче юридичне значення: 1) видаються з питань, віднесених виключно до їх відання; 2) поширюються на осіб, які входять до сфери їхнього відання, тобто знаходяться.

EPUB, PDF, rtf, rtf