Skip to content

Акт технічного стану майна зразок заповнення

Скачать акт технічного стану майна зразок заповнення rtf

В акті технічного стану майна технічного рік виготовлення (будівництва), дату введення в експлуатацію, обсяг проведених робіт з модернізації, модифікації, дообладнання та реконструкції, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних технічного.

Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. п., отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних установленим порядком озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів. База данных "Законодательство Украины" содержит нормативно-правовые документы украинского законодательства, терминологию, аннотации на английском языке, списки первичных актов акт т.д.

зміни якісного (технічного) стану і зразок військового майна заповнення озброєння та техніки, які обліковуються за зразок і технічним станом) після того, як закінчиться заповнення электроника 50у-017с схема скачать акт (зберігання); оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я і т.

2) акт технічного стану майна, що пропонується до списання.

Акт технічного стану обладнання - документ, який складений декількома особами і підтверджує факт технічного стану обладнання. Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку  обстеження (стану техніки безпеки, протипожежної безпеки, умов праці, результатів діяльності); випробувань (зразків, систем, технологій); ревізії, інвентаризації; розслідування аварій, нещасних випадків; ліквідації громадських організацій і ін.  (найменування підприємства).

та підтверджує, що вартість наявного майна, визначена на підставі _, становить: Показник. Оціночна вартість, тис. грн. Зразок бланку (форма шаблону) Акту технічного стану: Образец бланка (форма шаблона) Акта технического состояния: Додаток 9 до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України (пункт 1 розділу III).  Пояснення щодо оформлення акта технічного стану.

1. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом.

2. Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках в разі. Правила заповнення. Тривалість відпусток. Довідники податкових пільг.  Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. 1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.  3. У графі 2 розділу 1 акта в першому рядку записується базовий зразок військового майна, на яке складається акт.

У наступних рядках записуються його комплектуючі вироби, які обліковуються за номерами (двигуни, агрегати, гармати, пускові установки, кулемети, радіоелектронні приймально-передавальні пристрої тощо), і технічна документація. АКТ результатів загального періодичного огляду будівель, споруд та конструкцій. від“____” ___р. №_. (назва споруди, будівлі, місце знаходження).  Під час проведення огляду комісія перевірила стан несучих та огороджувальних конструкцій, колони, зовнішні та внутрішні стіни, перегородки, покрівлю, підлогу, вікна, двері та прилеглу територію.

При цьому виявлено: 1. Фундаменти (вказати перелік пошкоджень при їх наявності та перелік робіт по їх усуненню). зміни якісного (технічного) стану і списання військового майна (окрім озброєння та техніки, які обліковуються за номерами і технічним станом) після того, як закінчиться встановлений строк експлуатації (зберігання); оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я і т.

п., отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних установленим порядком озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів.

Таблиця Максимальні вартість майна, яке мають право списувати посадові особи Збройних Сил за актами якісного (технічного) стану, ін. Бланки необхідних документів та зразки їх заповнення. Документи дозвільного характеру, які видаються регіональними дозвільними органами. Управління патрульної поліції у миколаївській області департаменту патрульної поліції національної поліції україни.  3.Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Бланк декларації. Заява. Офіційний портал Рівненської міської ради та її виконавчого комітету.

djvu, fb2, djvu, rtf