Skip to content

Акт родовий відмінок

Скачать акт родовий відмінок fb2

Родовий родовий. Закінчення називного відмінка – для неістот: виписати журнал, підписати акт, написати лист. Наприклад: папір - папера (документ) родовий паперу відмінок акт - акта (документ) акт акту (дія). Утворіть родовий відмінок однини: клуб, університет, штаб, відмінок, ректорат. Читайте также  Дарма, що акт каже, що родовий відмінок слова акт — акта” Авторитетнішого за Караванського для мене не існує.

У родовому відмінку множини іменники 1-і відміни мають переважно нульове закінчення: неділь, калош, круч, хат, хмар, але є іменники з закінченням –ей: мишей, вошей, свиней, а також із закінченням –ів: суддів, легенів (і легень), бабів (і баб). ІІ відміна. У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення а(я) чи у(ю).

Закінчення а(я) мають такі групи іменників. Родовий відмінок. Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини, в інших відмінках, назви чітко й нечітко окреслених предметів і понять.

Вправи з мови on-line.  Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини. Іменники II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини (кого? чого?) можуть мати закінчення -а або -у (на письмі ще -я або -ю): клен — клена, гай — гаю. Іменники ІІ відміни однини у родовому відмінку 4. Орудний відмінок однини 5.

Кличний відмінок однини 5. Форми невідмінюваних іменників 6. Творення ступенів порівняння 7. Зміни суфіксів при утворенні прикметників 8.

Творення і вживання присвійних прикметників 8. Правопис складних слів 9. Особливості використання іменників у професійному спілкуванні Особливості використання прикметників у професійному спілкуванні Акт — слово, применяемое во многих сферах деятельности, обозначающий отдельное действие или его оформление (документальную фиксацию): Акт, в делопроизводстве — документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты или события, в том числе.

Правовой акт, в областях права — документ, имеющий различные значения. акт - тлумачення, орфографія, правопис в українській мові. РОДОВИЙ ВІДМІНОК однина. закінчення відмінюваних слів. В родовому відмінку однини іменники мають закінчення -а (-я), -у (-ю), -и (-яти, -ати, -ени), -і (-ї).

-А (-Я) 1. -а (-я) мають  а́кту, фа́кту, сти́лю, ме́тру (= розміру), ку́рсу, імперіялі́зму, комісарія́ту, університе́ту, колекти́ву, шта́бу, архі́ву, декре́ту; також такі скорочення, як до лікнепу («ліквідації неписьменности»), від Комгоспу («Комунального господарства»), коло Наркомосу («Народн. Зразок акта виконаних робіт Реквізити для акта звірки. Читайте также  Дарма, що словник каже, що родовий відмінок слова акт — акта” Авторитетнішого за Караванського для мене не існує.

Добавить комментарий Отменить ответ. Ваш e-mail не будет опубликован. акт. 1. офиц. некое единичное действие, деяние, а также поступок, проявление действий. 2. театр. то же, что действие; отдельная законченная часть драматического произведения или театрального представления. 3. офиц. служебный документ официально-делового стиля, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты и события.

4. устар. торжественное собрание по поводу выпуска, вручения наград и т. п. (в учебных заведениях).

rtf, fb2, rtf, txt