Skip to content

Устав громадської організації зразок 2017

Скачать устав громадської організації зразок 2017 EPUB

згода на обрання до складу керівних органів громадської організації (зразок). відомості про керівні органи громадської організації (зразок). Статут неприбуткової організації. статуту громадської організації (зразок). Образец устава общественных организаций. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

ЗАТВЕРДЖЕНО Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ» Протокол 1 від 22 січня року СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ» Одеса. Официальный сайт Общественной организации "Я-ОДЕССИТ". Нова редакція статуту громадської організації зі статусом юридичної особи.

Передбачає єдине членство, керівник - голова організації. Статут відповідає всім вимогам Цивільного та Податкового кодексів України, Законів України "Про. Статути громадських організацій характеризуються своїми особливостями. Подробнее Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації.  Отже, у разі реєстрації змін, у тому числі до установчих документів, громадської організації або громадської спілки (у тому числі у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання») сплачується адміністративний збір у розмірі встановленому статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що.

Скачать бесплатно: Статут громадської організації "Комітет підприємців". Скачать бесплатно: Заява про реєстрацію громадської організації місцевого рівня. Скачать бесплатно: Заява на реєстрацію громадської організації. Статут громадської організації Устав общественной организации. Скачать Статут громадської організації бесплатно.  - звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Центру.

За рішенням відповідних статутних органів Центр може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. ОРГАНІЗАЦІЯ згідно з чинним законодавством співпрацює з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, з юридичними і фізичними особами, які можуть сприяти вирішенню завдань ОРГАНІЗАЦІЇ. Скачать статут громадської організації. © , taxi-sevastopol82.ru “Місце інформації”.

Образец устава общественных организаций. Зразок статуту Громадського Об'єднання. Статут неприбуткової організації.  Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності, відсутності майнового інтересу членів (учасників).

Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом. Зразок статуту громадської організації.

«Затверджено». Рішенням установчих зборів громадської організації «_»[1]. Протокол № 1 від. «___» ­_ 20__ р. Голова зборів _ /ПІП/. Статут. Громадської організації.  Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

doc, doc, fb2, PDF